Informacja o terminie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Fl. Ceynowy w Przysiersku

Informuję, że posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Fl. Ceynowy w Przysiersku odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14 w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 13:30 /sala konferencyjna/.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Wojciech Kulikowski

Informacje

Rejestr zmian