Mikołaj zawitał i do nas w SP w Przysiersku

Grudzień to bardzo miły czas, zwłaszcza dla dzieci. Najpierw 6 grudnia są mikołajki, a nieco później Boże Narodzenie – zobaczmy relację zdjęciową z jasełek szkolnych.

6 grudnia 2018 r. wszyscy chętni uczniowie ubrali się na czerwono i założyli mikołajowe czapki. Ten strój miał uchronić uczniów od odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

Wystrój klas i całej szkoły bardzo różnił się od tego we wszystkie inne dni. Na parterze, obok schodów został postawiony duży Mikołaj, którego zakupiła rada rodziców. Koło Mikołaja postawiono ustrojoną bombkami i kolorowymi łańcuchami choinkę.

Wszystkie dzieci bardzo wyczekiwały Mikołaja, ale on nie zdążyłby przecież odwiedzić osobiście wszystkich klas. Za to zostawił, swoim zwyczajem, dla uczniów naszej szkoły słodki poczęstunek. Uczniowie bardzo cieszyli się z tego powodu.

Informacje

Rejestr zmian