Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019

                                                                                                                                                         Bukowiec, dnia 22.02.2018 r.

 

Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Bukowcu       na rok szkolny 2018/2019

    Dyrektor Przedszkola w Bukowcu ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Bukowcu  na rok szkolny 2018/2019

od dnia 01 marca 2018 r.  do  30 marca 2018 r.

          Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać od dnia 01.03.2018 r. w kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania placówki lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.oswiata.bip.bukowiec.pl – w zakładce Rekrutacja – Przedszkole Bukowiec (pliki do pobrania).

              Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku        do dnia  30 marca 2018 roku.

           O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Bukowcu.

                                                   Dyrektor Przedszkola w Bukowcu                                                                      Maria Kuziak

Informacje

Rejestr zmian