Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 2019/2020

od dnia 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać od dnia 01.03.2019 r. w kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania placówki lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.oswiata.bip.bukowiec.pl – w zakładce Rekrutacja – Przedszkole Bukowiec (pliki do pobrania).

Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do dnia 29 marca 2019 roku.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Bukowcu.

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu

/-/ Maria Kuziak

Informacje

Rejestr zmian