Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Bukowcu na rok 2017 / 2018

Bukowiec, dnia 21.04.2017r.

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 2017/2018
od dnia 21 kwietnia 2017r. do 09 maja 2017r.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania placówki lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.oswiata.bip.bukowiec.pl – w zakładce Rekrutacja – Przedszkole Bukowiec ( pliki do pobrania).
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 09 maja 2017 roku.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Bukowcu.

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu
Maria Kuziak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian