Przedszkole w Przysiersku

Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 1/2020.
z dnia 31 stycznia 2020r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych po postępowaniu rekrutacyjnym
do Przedszkola w Przysiersku na rok szkolny 2020/21

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3,6,7 rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019r, poz. 1737), art 158 Prawo oświatowe (DZ U 2019., poz.1148) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola w Przysiersku na rok szkolny 2020/2021 – Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Przedszkola w Przysiersku z dnia 31 stycznia 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. Zakwalifikowała po postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

Wszystkich kandydatów w wieku od 3 do 6 lat, którzy złożyli Wnioski o przyjęcie do publicznego Przedszkola w Przysiersku.

2. Kandydaci złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 09 kwiecień 2020r.

Dorota Sykuła
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Informacja o rekrutacji do szkół i przedszkoli

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy żeby zainteresowane osoby, które do tej pory jeszcze nie złożyły wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami do poszczególnych placówek oświatowych, złożyły stosowne dokumenty w formie elektronicznej w postaci skanów lub fotografii dokumentów na adresy e-mail poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy Bukowiec tj.:

1. Przedszkole w Bukowcu na adres: przedszkolebukowiec[at]wp[dot]pl,
2. Przedszkole w Przysiersku na adres: przedszkole_przysiersk[at]poczta[dot]onet[dot]pl,
3. Szkoła Podstawowa w Bukowcu: sp_bukowiec[at]op[dot]pl,
4. Szkoła Podstawowa w Różannie: sprozanna[at]interia[dot]pl,
5. Szkoła Podstawowa w Przysiersku: sp_przysiersk[at]o2[dot]pl.

Termin składania wniosków mija 30 marca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail z poszczególnymi placówkami.

Przysiersk, dnia 03.02.2020r.

Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Przysiersku
na rok 2020/2021

Dyrektor Przedszkola w Przysiersku ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Przysiersku na rok szkolny 2020/2021
od dnia 02 marca 2020r. do 30 marca 2020r.

Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania placówki lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.oswiata.bip.bukowiec.pl – w zakładce Rekrutacja – Przedszkole Przysiersk (pliki do pobrania).
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 30 marca 2020 roku.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Przysiersku.

Dyrektor Przedszkola w Przysiersku

/-/ Bogusława Ziółkowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7/20
z dnia 24 stycznia 2020r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym 02.03.–30.03.2020r. 14.05.–15.05.2020r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 02.04.-03.04.2020r. 20.05.2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2020r. 22.05.2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 13.04.-14.04.2020r. 28.05.-29.05.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.04.2020r. 03.06.2020r.
Procedura odwoławcza
1. 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1 sporządza się uzasadnienie.3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
od 17.04.2020r. od 04.06.2020r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>