Przedszkole w Przysiersku

Przysiersk, dnia 03.02.2020r.

Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Przysiersku
na rok 2020/2021

Dyrektor Przedszkola w Przysiersku ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Przysiersku na rok szkolny 2020/2021
od dnia 02 marca 2020r. do 30 marca 2020r.

Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania placówki lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.oswiata.bip.bukowiec.pl – w zakładce Rekrutacja – Przedszkole Przysiersk (pliki do pobrania).
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 30 marca 2020 roku.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Przysiersku.

Dyrektor Przedszkola w Przysiersku

/-/ Bogusława Ziółkowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7/20
z dnia 24 stycznia 2020r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym 02.03.–30.03.2020r. 14.05.–15.05.2020r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 02.04.-03.04.2020r. 20.05.2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2020r. 22.05.2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 13.04.-14.04.2020r. 28.05.-29.05.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.04.2020r. 03.06.2020r.
Procedura odwoławcza
1. 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1 sporządza się uzasadnienie.3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
od 17.04.2020r. od 04.06.2020r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>