Rekrutacja do klasy I SP Przysiersk 2018/19

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Przysiersku w roku szkolnym 2018/2019 zawarte są w druku zgłoszeniowym zgodnie z zarządzeniem NR 6/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 29 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku (zgłoszenia) o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.–30.03.2018 r.

07.05.–08.05.2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków (zgłoszeń) o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków kryterium branego pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,

05-06.04.2018r.

11.05.2018r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018r.

23.05.2018r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.04.-24.04.2018r.

28.05.-30.05.2018r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2018r.

24 sierpnia 2018r.

 

DRUKI – do pobrania plik pdf:

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku

Informacje

Rejestr zmian