Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września br. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w Przysierskiej Uczbówce. Zaczęliśmy Mszą św.  o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Przysiersku, do którego przeszliśmy, zgodnie z tradycją, z naszej szkoły.  Nabożeństwo sprawował ksiądz proboszcz Przemysław Szulc. Po powrocie do szkoły powitaliśmy najmłodszą klasą brawami. Pani Dyrektor mgr Stanisława Kuffel przedstawiła grono pedagogiczne, wychowawców poszczególnych klas. Pokrótce przedstawiła plan pracy na bieżący rok szkolny. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami. W dobrych humorach zaczęliśmy całoroczną pracę.

Informacje

Rejestr zmian