WAŻNE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przedszkolu, zawieszam stacjonarne prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie: od dnia 06 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.

Decyzja została podjęta po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz poprzedzona rozpoznaniem wśród rodziców wychowanków.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania przedszkola realizowane są przy zastosowaniu form, metod i technik kształcenia na odległość.

Zapraszamy rodziców do odwiedzenia Facebooka Przedszkola w Bukowcu. Nauczycielki zamieszczają tam opisy zajęć, zabaw. Kontaktują się również przez WhatsApp, poczte e-mail, telefonicznie lub za pomoca SMS.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z nauczycielką danej grupy lub z Dyrektorem Przedszkola 512868019. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kuziak

Informacje

Rejestr zmian