XXIV edycja Konkursu Wiedzy o Kociewiu Mój Region – Moją Małą Ojczyzną

XXIV  edycja Konkursu Wiedzy o Kociewiu Mój Region – Moją Małą Ojczyzną.

 

Konkurs odbędzie się 14. 05 2018 r.  o godzinie 9.00.

Celem konkursu  jest popularyzacja wiedzy o regionie, jego kulturze i tradycjach wśród uczniów szkół podstawowych.

W konkursie rozgrywanym na zasadach turnieju wezmą udział 3–osobowe reprezentacje ze szkół podstawowych z terenu Kociewia (powiatu świeckiego, starogardzkiego i tczewskiego)w dwóch kategoriach wiekowych klas: I-III i IV-VII.

Pytania i zadania będą  związane z następującymi zagadnieniami:

 1. Znaczenie nazwy – Kociewie.
 2. Położenie i granice regionu, regiony sąsiadujące z Kociewiem – posługiwanie się mapą regionu (województwa, powiaty, miasta, rzeki).
 3. Ludność – podgrupy, dawne zawody mieszkańców Kociewia.
 4. Miasta regionu  – położenie, liczba mieszkańców, zabytki, herby.
 5. Parki krajobrazowe – położenie, logo, rezerwaty, gatunki chronione, formy ochrony przyrody.
 6. Prasa regionalna – tytuły, miejsce wydawnictwa, częstotliwość wydawania              (np. tygodnik, miesięcznik itp.)
 7. Strój, haft kociewski.
 1. Znani mieszkańcy regionu – F. Ceynowa (wiadomości ze strony internetowej szkoły).
 1. Gwara – słownictwo nazywające zwierzęta (np. kurak – kogut, szklarz – ważka, zajek –  mały zając)   z Popularnego słownika kociewskiego pod redakcją M. Pająkowskiej-Kensik  .
 2.  Zabytki i muzea znajdujące się na terenie Kociewia – w jakim mieście się znajduje, nazwa muzeum, jakie gromadzi eksponaty.

 

Literatura:

Ellwart J.  Kociewie i Bory Tucholskie. Przewodnik turystyczny

red. Gonia R. i Bykowski W. Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny

red. Pająkowska – Kensik M., Popularny  słownik kociewski

red. Pająkowski J., Przyroda Ziemi Świeckiej

Landowski R., Nowy bedeker kociewski

    „Kociewski Magazyn Regionalny” – czasopismo

oraz informacje zawarte na stronach internetowych Wdeckiego Parku Krajobrazowego

i Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

 

Na każdą edycję konkursu uczestnicy wykonują dodatkowe zadanie, za które komisja konkursowa przyznaje punkty. W tym roku prosimy uczniów klas I-III           o przygotowanie plakatu Rośliny chronione na Kociewiu (dowolną techniką w formacie A3), a uczniów klas IV-VI o przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.  Na tropach przyrody – ciekawe obszary i obiekty przyrodnicze na Kociewiu (niekoniecznie chronione).

Praca powinna przedstawiać:

– interesujące miejsca lub pojedyncze obiekty przyrodnicze naszego regionu – Kociewia,

Jury będzie brało pod uwagę :

– zgodność z tematem,

– bogactwo informacji,

– ciekawą formę prezentacji – prezentacja PowerPoint 2003 (uprzejmie prosimy         w przepadku posiadania nowszej wersji programu  o zapisanie pliku w wersji 97- 2003).

Wypowiedź uczniów podczas prezentacji nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

 

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch części: testu i prezentacji.
 2. Uczestniczą w nim trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe.
 3. Zawodnicy wspólnie ustalają odpowiedzi na zawarte w teście zadania.
 4. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy nie mogą korzystać z  pomocy           (np. książek, słowników, map, podpowiedzi).
 5. W przypadku dostrzeżenia pomocy jury ma prawo nie przyznać punktów za dane zadanie i udzielić upomnienia. Jeżeli sytuacja się powtórzy, jury wyeliminuje drużynę z udziału w konkursie.
 6. Zadania i kryteria ich oceniania ustala organizator przed konkursem.
 1. Test sprawdza powołane  przez organizatora niezależne  jury.
 2. Drużyna lub opiekun mają prawo odwołania.
 1. Jury po naradzie rozstrzyga wątpliwość.
 2. Po ogłoszeniu ostatecznych wyników werdykt jury nie podlega odwołaniu.

 

Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla uczestników oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem szkoły u pani Hanny Czarneckiej-Kobus oraz pani Ewy Sutkowskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.04.2018 r.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. dra F. Ceynowy

 Przysiersk ul. Szkolna 5

86 – 122 Bukowiec

tel./fax 052 33 227 23

a-mail: sp_przysiersk[at]o2[dot]pl

strona www: spprzysiersk.edupage.org

Informacje

Rejestr zmian