Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja - Przedszkole w Bukowcu

Bukowiec, dnia 05.02.2024 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do Przedszkola w Bukowcu
na rok 2024/2025

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu ogłasza nabór kandydatów do Publicznego Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 2024/2025
od dnia 1 MARCA 2024 r. do dnia 29 MARCA 2024 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach 7.30.-15.00. lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej https://oswiata.bip.bukowiec.pl/8/strona-glowna-bip.html – w zakładce MENU PRZEDMIOTOWE – Rekrutacja – Przedszkole w Bukowcu (pliki do pobrania). Druki będą dostępne od dnia 1 marca 2024 r.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do dnia 29 marca 2024 roku. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna wg zasad określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola w Bukowcu.

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu
/-/ Monika Janicka

Załączniki


PDFZARZĄDZENIE Nr 2/2024 z dnia 05.02.2024 r. Dyrektora Przedszkola w Bukowcu w sprawie informacji o terminach rekrutacji (120,07KB)
PDFHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Przedszkola w Bukowcu (128,84KB)
DOCREGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W BUKOWCU NA ROK SZKOLNY 20232024.doc (58,50KB)
DOC5.Załącznik Nr 3 do regulaminu- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA.doc (66,00KB)
DOCzałącznik nr 4 - KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA W BUKOWCU.doc (35,00KB)
DOCzałącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.doc (37,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE - CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.doc (29,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE W PRZEDSZKOLU.doc (29,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA.doc (30,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA.doc (26,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE ŻE KANDYDAT ZAMIESZKUJE W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA.doc (29,50KB)
DOCZAŚWIADCZENIE - POBIERANIE NAUKI.doc (30,50KB)
DOCZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.doc (33,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego